Binnen Zien heb ik vele fantastische mensen mogen spreken, en heb mensen, organisaties en stichtingen bij elkaar gebracht, waar ik heel erg trots op ben.

Met hun goedvinden plaats ik ze op deze site met eventueel een website zodat u zelf ook kunt zien wat voor goed werk ze doen.

 

 

 

LCC + projecten

https://www.lccprojecten.nl/

 

Al bijna 15 jaar zetten wij ons in voor sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kringen.
In verschillende projectperioden hebben wij onze bijdrage geleverd aan de maatschappij en het kerkelijke landschap.

 

Wielie Elhorst

Predikant met een bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap bij de Protestantse Kerk Amsterdam.

 

Mensenwerk Hogeland zetten zich in om de eigen kracht en talenten van mensen te versterken zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven.

 

Kirsten Visser is  spreker, trainer en specialist in genderdiversiteit.

 

Stichting Verscheurd

https://verscheurd.nl/

 

De website om samen open en respectvol in gesprek te gaan over homoseksualiteit en geloven.

 

Het grootste LHBT+ platform van Nederland en België!

De Gaykrant brengt gratis en op een toegankelijke manier nieuws, achtergronden en columns voor en door LHBT+-ers van alle leeftijden. Uitgangspunt is het bevorderen van de LHBT+-emancipatie in de breedste zin van het woord.

 

De Jonge Vlinders zijn er voor de christelijke jongeren tot een leeftijd van 30 jaar die behoren tot de LHBT+ gemeenschap in Noord-Nederland. 

 

Het christelijke platform voor seksuele, sekse en genderdiversiteit in Noord-Nederland.

 

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk.

 

COC Nederland

www.coc.nl

Nederlandse belangenvereniging voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en trans- en intersekse personen (LHBTI's). We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI's in Nederland en het buitenland.

 

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe.

 

Hart van Homo's

https://hartvanhomos.nl/

 

Hart van Homo’s gaat voor een hart vol liefde – in de eerste plaats van en voor God. Van daaruit stimuleren wij homoseksuele jongeren om op een overwogen wijze met hun homo-zijn om te gaan.

 

Roze in Blauw (politie)

https://www.politie.nl/themas/roze-in-blauw.html

Telefoonnummer 088-1691234

Mailen kan ook via RozeinBlauw@politie.nl

LET OP!! bel bij spoed altijd 112!

Roze in Blauw is een landelijk netwerk van de politie met een meldpunt voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

 

John Lapré is marine officier, schrijver, spreker en reiziger met onder andere grote kennis van geloof en LHBT.

 

Stichting Stop Pesten Nu

https://www.stoppestennu.nl/

 

Stichting Stop Pesten Nu is hèt informatie-, expertise en kenniscentrum van Nederland met een uitgebreide kennisbank gericht op het aanpakken pesten en online pesten (cyberpesten) voor een duurzaam werk-, leer- en leefklimaat.