Zien

 

Zien is begonnen als een project dat is opgezet via LCC+ projecten. Met Zien proberen we het gesprek op gang te brengen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit binnen geloofsgemeenschappen.

Het project groeide al snel uit tot een adviesbureau en en kwam nog een project bij, Repsec4All.

Met zowel project Zien, als project Respect4All beslaan we een enorm groot deel van de diversiteit en is het niet alleen meer gericht op de LHBT+

Het bewustwordingsprogramma van zowel Zien als Respect4All is universeel, waardoor we ook meerdere doelgroepen kunnen bereiken.

Denk hierbij aan scholen en sportclubs, maar ook bedrijven en instellingen.

Binnen Zien is er een grote groep met stichtingen, organisaties en mensen die ervoor zorgen dat we met Zien ook vele doelgroepen kunnen bedienen.

Onze speerpunten zijn respect, hoor en wederhoor en dialoog. Ook vinden we duurzaamheid een groot goed en zullen we dus regelmatig terugkeren om ervoor te zorgen dat er altijd ruimte is voor vragen en verdere begeleiding.