ZIEN

 

Normaliseren is de sleutel

 

Floor begon enkele jaren geleden met project ZIEN, een project om het gesprek op gang te brengen over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit binnen geloofsgemeenschappen.

Maar tijdens de lezingen die ze gaf bij verschillende kerken en ook bij verschillende scholen en gemeenten en de dialogen die ze voerde met de toehoorders, merkte ze dat de behoefte aan kennis breder is, diverser.

Ook over cultuur, huidskleur, seksuele oriëntatie, geloof, neurodiversiteit, mobiliteit, visuele beperkingen, men wil vanalles weten. Vooral bij het bedrijfsleven en de overheid.

Want waarin schuilt de verbinding tussen collega's onderling en tussen hen en de organisatie?

Jij wil toch ook jezelf kunnen zijn en je geZIEN en gehoord voelen? Een ander wil ook mens kunnen zijn. 


Wij voelen dat je dat bereikt door diversiteit te normaliseren. 
Dat begint met het delen van kennis. Daarmee verdwijnt onwetendheid en daarmee angst. Zo ontstaat normalisatie waaruit verbinding voortkomt en groei.

Wij dragen daar in bij door verhalen te vertellen. Niet vanuit één perspectief maar met verschillende brillen op.

Dit doen we online, op het podium, tijdens vergaderingen, op de achtergrond, als gespreksleider, bruggen bouwer enzovoort.

Laat ons weten met welk vraagstuk je zit, dan helpen wij je op weg.

 

Kennis -> Normalisatie -> ZIEN