Zien

 

Normaliseren is de sleutel

 

Toen Floor begon met ZIEN, was het grootste doel om het gesprek op gang te brengen over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit.

Door de vele dialogen die zijn gevoerd en lezingen die zijn gegeven, werd al snel duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan meer overzicht en duidelijkere informatie over de onderwerpen diversiteit en inclusie.
Vooral vanuit het bedrijfsleven is steeds meer behoefte naar kennis ontstaan over deze onderwerpen.


Want hoe kun je samen met je werknemers zoeken naar de verbinding als cultuur, oriëntatie of kleur om de hoek komen kijken.

Onze visie is uiteraard dat iedereen zichzelf mag zijn en zich daarin ook geZIEN en gehoord voelt. Mens kan zijn.

Ons inzicht is hierin dat je dat alleen kan bereiken door de grote diversiteit te normaliseren en hierin de angst en onwetendheid weg te nemen door met elkaar de verbinding te zoeken.
Wij willen dit doen door de verhalen te vertellen. En dan niet maar één kant, maar alle kanten van een verhaal. We kijken immers allemaal door een andere bril.

 

Maar hoe.

 

Wij publiceren interessante interviews, mooie artikelen en podcasts die vele kanten van de diversiteit zullen belichten.
Op onze website vind je een uitgebreide routekaart. Deze linkt door naar veilige websites waar je alle informatie kan vinden over de onderwerpen.
Ook hebben we een fantastisch team mensen die voor je klaarstaan om te helpen met het diversiteitsvraagstuk. Neem gerust contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.