ZIEN

 

Normaliseren is de sleutel

 

Floor begon enkele jaren geleden met project ZIEN, een project om het gesprek op gang te brengen over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit binnen geloofsgemeenschappen.

Tijdens de lezingen die ze gaf bij verschillende kerken, scholen en gemeenten, en de gedachtewisseling met de toehoorders, merkte ze dat de vraag naar kennis breder is, diverser.

Ook over cultuur, huidskleur, geloof, neurodiversiteit, mobiliteit, visuele beperkingen, er is behoefte aan informatie. Vooral bij het bedrijfsleven en de overheid.

Want waarin schuilt de verbinding tussen collega's onderling en tussen hen en de organisatie? Jij wil toch ook jezelf kunnen zijn en je geZIEN en gehoord voelen? Zo wil de ander ook mens kunnen zijn. 

Wij voelen dat je dat bereikt door diversiteit te normaliseren. Dat begint met het delen van kennis. Daarmee verdwijnt onwetendheid en daarmee angst. Zo ontstaat normalisatie waaruit verbinding voortkomt en groei.

Wij dragen daarin bij door verhalen te vertellen. Niet vanuit één perspectief maar met verschillende brillen op. Dit doen we online, op het podium, tijdens vergaderingen, op de achtergrond, als gespreksleider, bruggenbouwer enzovoort.

 

Laat ons weten met welk vraagstuk je zit, dan helpen wij je op weg.

 

Kennis -> Normalisatie -> ZIEN