Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden ZIEN.

KvK nr 81981899 (onder de naar LHBTzien geregistreerd)
Eigenaar en verantwoordelijke is Floor Brands

 

Algemene voorwaarden informatieplatform ZIEN.

  1. ZIEN is verantwoordelijk voor het correct plaatsen en vermelden van content aangeleverd door medewerkers van ZIEN en derden. Floor Brands is eindverantwoordelijke.
  2. ZIEN is verantwoordelijk voor de (online)veiligheid van de medewerkers omtrent de artikelen die worden geplaatst op de sociale kanalen van ZIEN (facebook, instagram en linkdin) en website van ZIEN. www.zien2-0.nl Voorheen www.lhbtzien.nl (operationele link, niet actief vermeld)
  3. Hierbij heeft ZIEN het recht om opmerkingen te verwijderen en aangifte te doen bij dreigementen.

 

Voorwaarden omtrent de content.

  1. Het copyright van de content die wordt geplaatst blijft te allen tijde van de maker en zal nooit aan ZIEN toebehoren. Bij vertrek van een medewerker, zal altijd overleg plaatsvinden of de content op de site mag blijven staan.
  2. Items die bij ZIEN zijn ondergebracht zijn van ZIEN. Het is dan ook niet toegestaan om deze te dupliceren zonder toestemming. Teksten en beeldmateriaal die zijn gebruikt voor deze items, daarvan rust het copyright bij de maker.
  3. De copyrighthouder staat het vrij om de content ook op andere platforms te plaatsen.

 

Organisatie

ZIEN is een vrijwilligersorganisatie. Wanneer er verdiensten zijn, zal dit terugvloeien in de organisatie. Wanneer het gaat om coaching, zal de coach zijn loon hiervoor ontvangen (€725,00). In verband met merchandise zal hiervoor €25 euro van het totaalbedrag (€750,00) terugvloeien in de organisatie om deze te kunnen bekostigen. (Schrijfblok, pen, visitekaartjes).

Bij groepscoaching van een uur, zal €2,50 euro per persoon terugvloeien in de organisatie voor merchandise.

Bij coaching van één uur voor één persoon (€75,00) zal dit bedrag volledig aan de coach worden overgemaakt.

Voor lezingen wordt €85,00 aan de persoon die de lezing geeft overgemaakt.

 

Logo en naam

Er rusten rechten op de naam en het logo van ZIEN. Deze liggen bij Floor Brands. Derhalve mogen deze alleen gedupliceerd en gedrukt worden door de door Floor Brands gekozen bedrijven. Het logo en de naam mogen alleen voor ZIEN worden gebruikt en mogen niet worden gedupliceerd voor andere doeleinden. Het copyright ligt bij Christian Lijnbach.