Gedichtenbundels en Overig

 

In Mijn Ogen

‘In Mijn Ogen’ is een bundel gedichten geschreven door Jan-Simon Minkema voor zijn muze George.

Al enkele jaren werkt Minkema samen met klassiek pianist/componist George Beentjes. Jan-Simon vroeg aan George of hij voor deze bundel zijn muze wilde zijn. Zo ontstonden bijzondere gedichten over een veelzijdig man.

Alle belangrijke zaken van het leven komen aan bod: Liefde, Verliefdheid, Bewondering, Nabijheid, Afstand, Sex en Platonische vriendschap.

Dit boek is een liefdevol document.

 

‘Jij gunde mij het mooiste zicht,

dat was het bijzondere.

Jij toonde mij een ander licht,

ik leerde bewonderen.’

Bestel het hier

 

 

 

 

 

Dagdroom & Nachtegaal

‘Dagdroom & Nachtegaal’ is een bundel gedichten van Jan-Simon Minkema (73).

Als thema’s koos hij: Leven, Liefde, Verdriet, Dromen, maar ook het ouder worden en het leren leven met kwalen.

Zijn gedichten hebben vaak een autobiografische inspiratiebron, soms vrolijk, soms verdrietig, maar vaak ook bemoedigend.

‘Luister naar de nachtegaal,

naar wat hij belooft.

Luister naar de nachtegaal

In je eigen hoofd.’

Bestel het hier

Je mag ook niets meer zeggen

Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe taal. Maar wie weet eigenlijk nog wat je wel en niet tegen wie kunt zeggen? In Je mag ook niets meer zeggen maakt Mounir Samuel met humor duidelijk op welke manieren een taal kan uitsluiten en wat we daaraan kunnen doen. Hij zet je aan het denken en schuwt geen taboe of ongemak. Dit is een boek voor iedereen die streeft naar een inclusieve, veilige en toegankelijke omgeving, op het werk, in de klas, het theater, de dokterspraktijk of thuis. Het is geen checklist of verbodenwoordenlijst, maar een heldere gids die ons leert hoe we waardegericht met elkaar kunnen omgaan. Dit is dé blauwdruk voor een Nederlandse taal van en voor iedereen.

Bestel het hier

 

Witte onschuld

In 'Witte onschuld' onderzoekt Gloria Wekker een centrale paradox in de Nederlandse samenleving: de passie en agressie die ras oproept, terwijl het bestaan van ras en racisme tegelijkertijd in alle toonaarden wordt ontkend. In haar verkenning van het dominante zelfbeeld van de witte Nederlander is het 'culturele archief' een leidend concept: de diep ingesleten attitudes en emoties die racisme in stand houden en hun oorsprong kennen in het koloniale verleden.

Bestel het hier

 

 

Caleidoscopische visies

Caleidoscopische visies is een systematische verkenning van activiteiten en gedachtegoed van zmv-vrouwen in Nederland met bijdragen van Maayke Botman en Nancy Jouwe, Gloria Wekker en Helma Lutz, Troetje Loewenthal, Amalia Deekman en Mariette Hermans, Isabel Hoving en Gabbi Mesters, Esther Captain en Halleh Ghorashi.

Bestel het hier

 

 

Stotteren

Stotteren is een complexe communicatiestoornis die niet altijd eenvoudig te verklaren of te behandelen is. Met de juiste diagnose en therapie is vaak een goed resultaat te behalen. In dit boek worden het ontstaan, de ontwikkeling, de diagnose en behandeling van stotteren besproken bij kinderen, jongeren en volwassenen. Naast de theorie over stotteren, staan twee benaderingen centraal: het Erasmus 4-componentenmodel en het Demands & Capacities model. De aanbevelingen voor diagnostiek en therapie volgen de Nederlandse Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

Bestel het hier

 

 

Diversiteit

In Diversiteit: leiders geen labels bestudeert Graham diversiteit zoals niemand dit eerder heeft gedaan. Graham verkent verschillende culturen en hun geschiedenis, om je te helpen begrijpen dat iedereen voor uitdagingen heeft gestaan en dat het transformatieproces voor ieder van ons hetzelfde is. Hard werken, opoffering, talent en zelfmotivatie zijn de gereedschappen die je nodig hebt voor de toekomst. Door personen voor het voetlicht te brengen die met succes aan hun opgeplakte etiketten zijn ontstegen om leiders te worden, helpt Graham de lezers hun eigen geschiedenis achter zich te laten en zich een weg te banen naar succes, gebaseerd op authenticiteit en op de talenten en vaardigheden die zij inbrengen in de arbeidsmarkt

Bestel het hier

 

Diversiteit

De neiging tot splitsing en splijting is van alle tijden. Zij maakt deel uit van het dagelijks leven en laat zich overal zien in mens en maatschappij. De auteurs van dit boek verdiepen zich in de vraag waarom de mensheid eigenlijk zoveel moeite heeft met het verdragen van verschillen, en wat de psychoanalyse ons hierover kan leren. De vraag welke onbewuste mechanismen kunnen leiden tot onderlinge verwijdering en vijandigheid, wordt belicht vanuit de psychoanalyse, de filosofie, de sociologie en de persoonlijke ervaringen van de auteurs. In dit boek komen diverse vragen aan bod

Betel het hier

 

 

Diversiteit

Diversiteit polariseert. Discussies over multiculturalisme zijn niet weg te denken uit media en politiek.

Waarom hebben mensen verschillende reacties op etnisch-culturele diversiteit? Wie reageert positief en wie reageert negatief? Heeft dat te maken met de buurt waarin je bent opgegroeid?

Diversiteit legt deze verschillende attitudes en de achterliggende redenen op een toegankelijke manier uit en toont dat een diverse samenleving ondanks deze verschillen toch mogelijk is.

Bestel het hier

 

 

 

De inclusiemarathon

Het besef dat diversiteit en inclusie op de werkvloer belangrijk zijn en een organisatie veel kunnen opleveren dringt tot steeds meer organisaties door. Maar hoe zet je dat besef om in actie? Hoe voorkom je dat het bij holle woorden en flitsende diversiteitsstatements blijft?

Bestel het hier

De inclusieve organisatie

Hoe komt het dat organisaties nog onvoldoende divers en inclusief zijn? Wie heeft hier last van en wiens verantwoordelijkheid is dit? Al jaren wordt er binnen organisaties gesproken over diversiteit en inclusie, zonder dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Doordat verschillen niet altijd op waarde worden geschat ontstaat er ongelijkwaardigheid. Ongelijkwaardigheid heeft grote invloed op ons dagelijks leven, onze omgang met elkaar, hoe we naar de wereld kijken én de beslissingen die we nemen.

Bestel het hier

De zeven vinkjes

Dit boek gaat niet over kansenongelijkheid. Dit boek gaat over dat piepkleine groepje Nederlanders die als enigen niet kunnen weten hoe kansenongelijkheid voelt. Dit zijn de zeven-vinkjes, en juist zij bepalen voor de rest van het land hoe we over kansenongelijkheid praten, en of we er ooit echt iets aan gaan doen. 

Bestel het hier