Respect4All

 

Respect4All is een collectief van leden uit alle lagen en groepen van de maatschappij met één gemeenschappelijk doel: Het creëren van een dialoog tussen mensen met verschillende kenmerken en oriëntaties zodat er hoor en wederhoor plaatsvindt en respect voor elkaar ontstaat in een steeds meer polariserende samenleving.

Onze inzet zal zijn voor het gehele maatschappelijke veld, scholen, instanties en verenigingen. De verschillende groeperingen overal leven nog te veel langs elkaar heen en verdiepen zich niet in elkaar. Door de aandacht te vestigen op dit fenomeen en de dialoog te starten, wordt de samenleving dynamischer en creëer je meer begrip voor elkaars ideeën en levensstijl.

De insteek van deze samenwerking is niet eenmalig. Het is de bedoeling om dit initiatief te blijven herhalen om zo het leerproces op gang te houden.

Kortom, wij staan voor een dynamische samenleving, waar respect en acceptatie voor elkaar het doel is dat wij nastreven.