Renata Boston

Ook ik heb als jongvolwassene met vragen geworsteld zoals: Welke richting wil ik toch op met mijn leven? Hoe kan ik het beste uit mijzelf halen? Hoe kan ik mijn skills en talenten verbeteren?

 

Mijn geluk is, dat ik op weg naar mijn volwassenheid, met een groot aantal rolmodellen en leermeesters kennis heb mogen maken, waaronder mijn lieve moeder en tante Muriel. Zij was voor mij een tweede moeder, een rots in de branding. De vrouw die ook mij een Boost in mijn leven heeft gegeven. Toen zij overleed, kwam ik tot de ontdekking dat ik dit ook voor anderen wilde zijn. Een tante Renata. Dit door kennis te delen, anderen te inspireren en te motiveren. Ik wil mensen weer laten geloven in zichzelf en deze mensen weer in hun kracht te zetten, zodat zij dit ook weer kunnen doorgeven aan anderen.

 

Dit is voor mij de voornaamste reden geweest om stichting Re-Boost op te richten. Ik wilde ook een tante Muriel zijn voor kinderen/jongeren. Daarnaast kwam vaak naar voren dat het aanbod vaak niet aansloot bij de behoefte van de jongeren/jongvolwassenen. Mijn aanpak is volgens deze doelgroep anders en wordt door velen omarmd.

 

Zo is de cirkel rond.