Drieluik | Hun oplossing tegen haat.

 

Elke maand zullen we een interessant drieluik publiceren. Drie mensen, bekend en onbekend, geven hun mening over actuele vragen en stellingen.

 

Deze maand de vraag:

Wat is volgens jou de oplossing om de haat tegen minderheden te verminderen.

 

 

Renata Boston

Coach, motivator, inspiratorEr is een groep mensen die systematisch haat, die in het buitenland haar eigen omgangsvormen doordrukt, zich Nederland heeft toegeëigend en tegelijkertijd verwacht dat iedereen die hier woont, meehelpt aan de groei van dit land.

En helaas komt het ook steeds vaker voor dat minderheden haat uiten naar elkaar. 

In een maatschappij is niemand de baas, we moeten er met ons allen een fijne plek van maken. 

Ik denk daarvoor aan onderwijs, handhaving van antidiscriminatiewetten, het bevorderen van dialoog en het creëren van begrip. Zowel bij individuen als gemeenschappen.

Dat is een politiek vraagstuk, maar mensen zijn erg ontevreden over de politiek. Denk alleen al aan het asielbeleid. Mensen leven in armoede en asielzoekers worden in hun ogen geknuffeld.

Daar is de opkomst van extreemrechtse partijen een logisch gevolg van.

De politiek moet haat tegen minderheden niet bevorderen maar bestraffen.

En alleen sanctioneren is niet genoeg. Maak mensen bewust van wat haat met een ander doet. Organiseer op grote schaal dialoog in kleine kring. In grote groepen kunnen mensen zich gesterkt voelen in hun haat. Creëer een vertrouwelijke sfeer waarin ruimte is voor openhartigheid. In een dergelijke setting kan onderling begrip opbloeien.

Sociale media zijn een gevaar. Er valt bijna niet aan te ontsnappen, veel mensen geloven wat ze voorbij zien komen en vanachter je laptop of telefoon is het een stuk veiliger om je mening te uiten. En als die negatief en opruiend is doe je het gewoon anoniem. Zo besmetten kwetsbaren, die zich achtergesteld voelen door minderheden, anderen met hun haatvirus. Haat met haat bestrijden werkt averechts. 

Gelukkig is er een vaccin: de dialoog.  

Bij Re-boost zeggen we dat iedereen een verbeterde versie van zichzelf mag worden en ik denk dat dat een heel mooi uitgangspunt is om altijd naar toe te werken. 

Vasthouden aan wat ons allemaal mens maakt, praten en liefde blijven delen, dat is onze kracht! 

 

Meer weten over Renata en het werk wat ze doet, check de site van Re-boost en haar eigen website

 

Nancy Rijssel

Bestuurslid DENK, coach, trainer, diversiteit en integratie


Haat tegen 'minderheden' is mijns inziens ontstaan vanuit een systeem waarin witte mannen de elite vormen die de dienst uitmaakt.
Hierin is het verdeel en heers gedachtegoed verweven en speelt geld een belangrijke rol.

Haat wordt gevoed door negatief denken en spreken.
Met woorden kan onderscheid gemaakt worden tussen groepen.

Met het woord 'minderheden' bijvoorbeeld wordt een groep mensen buitengesloten. Dat heeft een behoorlijk negatieve uitwerking. 

Een oplossing om haat tussen mensen tegen te gaan, begint bij het afschaffen van het woord 'minderheden'.
Ook mogen wij - de mensen waar het overgaat - een duidelijker standpunt innemen en negatieve woorden die gebruikt worden om te verwijzen naar ons, uit ons eigen vocabulair schrappen.

Politici moeten verplicht worden meer positieve woorden te gebruiken en te stoppen individuen als groep te zien.

Uit je positief en doe meer om menselijke waarden prioriteit te geven. En laten we niet verdelen en heersen, maar verbinden en samen respectvol liefhebben.

 

Meer weten over Nancy, kijk hier

Sahar Noor

Columnist, specialist Diversiteit en inclusie


Ik geloof sterk in empathie voor je medemens. Wanneer empathie ontbreekt ontstaat haat. Haat is een diep gevoel van afkeer, dat wanneer je het niet kunt beteugelen, ernstige vormen kan aannemen.

Mensen in Nederland die om welke reden dan ook een specifieke groep haten die een minderheid vormt, die doen dat vaak omdat ze hen en hun ideeën en levenswijze niet begrijpen. Soms slaat het ook door naar het niet willen accepteren dat mensen met een dergelijke visie of levenswijze überhaupt bestaan. Een goed voorbeeld hiervan is het onverdraagzaam en hatelijke uitingen over mensen die trans zijn of queer.

Ongeacht of het gaat om etnische minderheden, de LHBTIQA+community, of gelovigen: haters willen ze het liefst als een monolithisch blok zien. Ze ontkennen de diversiteit van die grote groepen mensen en kennen ze allerlei kenmerken toe. Deze zijn eerder gebaseerd op complottheorieën dan dat ze de werkelijkheid weergeven.

Ik vind wel dat er een verschil is tussen ‘haat hebben voor’ en of er ‘niets mee te doen hebben’. Dat laatste toont een lichte aversie en afstand maar staat niet gelijk aan haat. Het biedt meer opening tot het aanleren van empathie.

We moeten onze verschillende ervaringswerkelijkheden met elkaar verbinden. Elkaar empathisch maken. Empathie is gebaseerd op een neurale simulatie. Dat wil zeggen: het zien dat anderen iets doen of hun emoties uiten, activeert bij ons dezelfde neurale netwerken in ons brein. Hierdoor kunnen we dezelfde emoties ervaren. Dit stelt ons in staat om ons in te leven in de ander.

In zekere zin komt empathie dus van nature bij ons op. Tegelijkertijd is er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat empathie niet automatisch ontstaat en afhankelijk is van een aantal factoren zoals groepsbinding. Het vermogen om emoties van anderen te delen of een emotionele reactie te tonen, blijkt ingewikkeld te worden als het om mensen gaat die we niet zien als behorend tot onze eigen groep. 

Het goede nieuws is dat de mate van empathie meer een gevolg is van cultuur dan van natuur. We worden niet geboren met een voorkeur voor mensen. Dit betekent ook: je kunt je empathische vermogen vergroten. Hoe? Stel je open voor de geschiedenis, levensverhalen en ervaringen van anderen. Zo kun je de pijn, het perspectief en ervaringen door de bril van de ander zien en voelen. Dit stimuleert nabijheid en verbinding. Daar zie ik de oplossing! Haat kun je in ieder geval niet met haat bestrijden.

 

Meer lezen van Sahar link hier door naar haar LinkedIn

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.