Verhaal | Falentijn

Embracing love's imperfections

 

Voor Nederlands check hieronder.

Have you ever been called a hopeless romantic?
Whether you grew up devouring fairytales or yearn for your own storybook ending, the world loves reminding us that life isn't a romantic comedy. Is that fair? To shatter our illusions, or should we settle for what's already available? Either way, you shouldn't ask me.

Why? Because I fail in love.

That's what the world tells me. Acts of kindness only happen in movies, and handwritten letters belong to a previous era. Yet, despite life's twists, I’ll always have faith. I believe in love's potential. Strange, isn't it? In this age of digital connections and rampant success, I remain hopeful. My proof? It's personal. It's in me, my mother, my friends. If so many of us are hopeful, how many more must be out there?

So why not fail along with me? Hold onto our values and wish upon stars. Don't wait for someone else to complete your story; you're complete already. Wanting love doesn't make you weak. It means you're ready to share all you are. Want to slay dragons? Wait for your prince? You can. I believe in you.

Whether struck by Cupid's arrow or awaiting his blessed touch, Valentine's Day celebrates love—a beacon for lovers worldwide. Beyond consumerism, it's about celebrating love for others and yourself. Seeing all sides of your beloved and choosing to love them anyway is a privilege. You will feel valued in return.

In the 15th century St. Valentines day got conquered by the notions of romantics and changed from its Christian origins of honoring a martyr named Valentine, to a lover’s holiday. How did that happen? I’d like to think that perhaps love has always been the biggest drive behind faith all along. Now, more than ever, Valentine's Day is crucial—for those who have someone to share it with and those who think they're alone. We're all parts of hearts, waiting to connect.

If my words resonate, you're not alone. Keep searching, keep hoping.

Happy Valentine's Day,

From this hopeful romantic to you.


*

Omarm de gebreken van liefde

 

Ben je ooit een hopeloze romanticus genoemd?

Of je nu opgegroeid bent met het verslinden van sprookjes of verlangt naar je eigen sprookjeseinde, de wereld herinnert ons er graag aan dat het leven geen romantische komedie is. Is dat eerlijk? Onze illusies verbrijzelen, of moeten we genoegen nemen met wat al beschikbaar is? Hoe dan ook, je moet het niet aan mij vragen.

Waarom niet? Omdat ik faal in liefde.

Dat is wat de wereld me vertelt. Goedheid gebeurt alleen in films, en handgeschreven brieven behoren tot een vorig tijdperk. Toch, ondanks de wendingen van het leven, zal ik altijd vertrouwen hebben. Ik geloof in de potentie van de liefde. Vreemd, nietwaar? In deze tijd van digitale verbindingen en overweldigend succes blijf ik hoopvol. Mijn bewijs? Het zit in mij, mijn moeder, mijn vrienden. Als zovelen van ons hoopvol zijn, hoeveel meer zullen er dan niet daarbuiten zijn?

Dus waarom faal je niet samen met mij? Vasthouden aan onze waarden en wensen op sterren. Wacht niet op iemand anders om je verhaal compleet te maken; je bent al compleet. Verlangen naar liefde maakt je niet zwak. Het betekent dat je klaar bent om jouw leven in z’n volledigheid te delen. Heb je altijd draken willen verslaan? Of wacht je liever op je prins? Dat kan beide! Ik geloof in jou.

Of je nu getroffen wordt door Cupido's pijl of zijn gezegende aanraking afwacht, Valentijnsdag viert de liefde - een baken voor geliefden over de hele wereld. Voorbij het commerciële gaat het erom de liefde voor anderen en jezelf te vieren. Alle kanten van je geliefde zien en er toch voor kiezen van hen te houden, is een voorrecht. Anderzijds mag jij je op Valentijnsdag ook gewaardeerd voelen.

In de 15e eeuw werd Valentijnsdag overgenomen romantici en veranderde het van zijn christelijke oorsprong om een martelaar genaamd Valentijn te eren, naar een liefdesfeestdag. Hoe is dat zo gekomen? Ik zou graag denken dat liefde altijd de grootste drijfveer achter geloof is geweest. Nu meer dan ooit is Valentijnsdag cruciaal - voor degenen die iemand hebben om het mee te delen en voor degenen die denken dat ze alleen zijn. We zijn allemaal delen van harten, wachtend om een verbinding te maken.

Als mijn woorden resoneerden, ben je niet alleen. Blijf zoeken, blijf hopen.

Fijne Valentijnsdag,

Van deze hoopvolle romanticus, voor jou.

 

*

 

 

Shirodj Bholasingh

 

Ik ben Shirodj (1995) Ik kom uit Den Haag. Al heel mijn leven ben ik gefascineerd geweest door verhalen en wist ik dat ik onderdeel van deze magie zou willen zijn. Ik heb verschillende theaterstukken mogen meeschrijven, heb poëzie boeken vol gekladderd en ben momenteel bezig met het schrijven van een kinderboek.

Reactie plaatsen

Reacties

René Roza
5 maanden geleden

Heerlijk. Je raakt de romanticus aan in ieder van ons.

Liefde is zoveel meer dan een relatie