Column | Dus als jood mag je alles?

Antisemitisme, of terechte kritiek?


Het idee dat iemand die oorlogsmisdaden steunt geen kritiek verdient, is absurd en weerspiegelt de diepgewortelde polarisatie in onze samenleving. Het concept dat elke vorm van kritiek op de steun aan Israël als antisemitisme wordt bestempeld, maakt het moeilijk om een open gesprek te voeren.

Het was niet te missen: de recente ophef rond Lenny Kuhr, de Nederlandse volkszangeres met een joodse achtergrond die openlijk het regime in Israël steunt. Deze ophef werpt een belangrijk vraagstuk op over hoe we omgaan met controversiële standpunten in onze samenleving.
Kuhr werd tijdens een concert uitgejouwd door vermoedelijk pro-Palestijnse activisten, wat leidde tot verontwaardiging in de politiek. De SGP stelde een verklaring tegen antisemitisme op, gesteund door politici van verschillende partijen, behalve DENK en FVD.

Deze situatie illustreert de dubbele maatstaf die gehanteerd wordt als het gaat om Israël en haar sympathisanten. Een treffend voorbeeld hiervan is de reactie van de voormalige hoofdredacteur van Gaykrant, die het uitjouwen van Kuhr vergeleek met het bekladden van werken van Vincent van Gogh, oftewel ‘cultuurvernietiging’.

De polarisatie in onze samenleving is zorgwekkend, vooral omdat conservatieve opvattingen, zelfs binnen de LHBTQI+ gemeenschap, steeds meer invloed krijgen. Juist nu hebben we meer begrip en tolerantie nodig voor elkaar in deze uitdagende tijden. We moeten streven naar een samenleving waarin alle stemmen gehoord worden en waar ruimte is voor diversiteit en debat.

We hebben vandaag de dag te maken met meer dan genoeg complexe uitdagingen, van klimaatverandering tot economische ongelijkheid en sociale onrust. Dus het is van cruciaal belang dat we open blijven staan voor verschillende perspectieven en dat we streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt. We moeten massaal af van de collectieve kernovertuiging dat iets zwart of wit is en gezamenlijk op zoek naar de overeenkomsten. Laten we elkaar gaan ZIEN.

*

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.