Missie en Visie

 

Met project Zien wil ik het gesprek op gang brengen over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit binnen geloofsgemeenschappen.

Omdat ik zelf niet religieus ben opgevoed, maar wel grote interesse heb in religie, kan ik ook met een open blik naar een geloofsgemeenschap kijken en de gesprekken op een respectvolle manier benaderen.

Het project breidde zich echter al snel uit buiten de geloofsgemeenschappen en resulteerde begin 2021 in adviesbureau Zien.

 

Mijn speerpunten zijn respect, hoor en wederhoor en dialoog.

Ik ben er van overtuigd dat de dialoog het allerbelangrijkste is om te voeren.

Een door mij zeer gewaardeerd theatermaker zei ooit: “Om te leren ván elkaar, moet je praten mét elkaar.”

 

Met Zien sta ik middenin de samenleving wat het laagdrempelig maakt. Daar waar het soms lastig wordt gevonden om met een instantie contact op te nemen, is het erg eenvoudig om met mij contact op te nemen.

Naast persoonlijke begeleiding en advies geef ik ook op grotere schaal en aan grotere groepen advies en begeleiding over dit onderwerp. Eventuele gastlessen behoren tot de mogelijkheden.

Alles wat ik doe is maatwerk. Ieder mens en elke groep mensen is immers verschillend en iedere benadering is anders. Dit maakt dat adviezen soms erg uit elkaar lopen.

 

Mijn missie is om door middel van de dialoog (meer) respect voor elkaar te creëren dat onwetendheid kan wegnemen. Acceptatie die hierop kan volgen is fantastisch, maar geen eerste prioriteit.

Door goede samenwerkingen met veel mensen, stichtingen en instanties, kan ik eigenlijk iedereen uit de LHBT+ gemeenschap verder helpen en streven we naar Samen Beter.